رزومه شخصی استاد

ef
نام و نام خانوادگی: الهام فرازنده مهر
ميزان تحصيلات: 1 مهندسی نساجی
ايميل شخصی: [email protected]

الهام فرازنده مهر، دانشجوی دکتری مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف ، دانشگاه صنعتی اصفهان
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم